ICB

Camblish ICB Accredited Qualifications


  • SAQA ID: 58375 / NC : Bookkeeping / NQF Level 3 – 120 Credits
  • SAQA ID: 58376 / FETC : Bookkeeping / NQF Level 4 – 130 Credits
  • SAQA ID: 48736 / NC : Small Business Financial Management / NQF Level 4 – 120 Credits
  • SAQA ID: 48808 / NC : Performing Arts / NQF Level 4 – 150 Credits